Kuvaajat / photographers: Antti Harkko, Kimmo Hirvonen, Mika Kiviluoma, Pasi Kolinummi, Ilpo Kuparinen, Marjo Lalli, Keijo Lehtimäki & Aaro Tuukkanen.

Kuvaajan nimi löytyy kuvan alta tagista / Name of the photographer can be found from the tag underneath the photo.

Tälle kuvasivustolle ladattavat kuvat ovat vapaasti käytettävissä ei-kaupalliseen käyttöön (esim. tiedottamiseen, uutisointiin tai lajin markkinointiin) ilman kuvaajalle maksettavaa korvausta. Kaupallisesta käytöstä on sovittava kuvaajan kanssa erikseen. Kuvan julkaisemisen yhteydessä on aina mainittava kuvaajan nimi.

Photos on this website are free to use for non-commecial purposes (e.g. news articles and orienteering promotion) without any payment to the photographer. In commercial purposes, one need to contact the photographer. When using a photo, one need to cite to the photographer.